Budżet obywatelski „wspUŁrządzimy”

Do 26 marca br. trwa nabór do budżetu obywatelskiego „wspUŁrządzimy”. Alokacja środków w tym roku wynosi 300 000 zł. Wnioskodawcą może być każda osoba studiująca i doktoryzująca się na naszej uczelni, jak również zespoły projektowe. W ramach budżetu obywatelskiego UŁ można uzyskać środki na przedsięwzięcia infrastrukturalne, a także zrealizować inicjatywy integracyjne, naukowe, kulturalne, sportowe czy ekologiczne. Jednym z warunków jest, by projekty miały charakter uniwersalny, czyli służyły większej grupie niż społeczności jednego wydziału czy szkoły doktorskiej.

Budżet obywatelski ze względu na swój partycypacyjny charakter jest jednym z narzędzi wzmacniania zaangażowania, poczucia sprawności i rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki niemu nasza społeczność studencka i doktorancka ma realny wpływ na rozwój uczelni i jej działalność. Jest częścią Funduszu Prorektora właściwego ds. studentów i jakości kształcenia UŁ na działalność samorządową, naukową i organizacyjną studentów i doktorantów.

Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. UŁ – Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia:

Drogie Studentki, Doktorantki,
Drodzy Studenci, Doktoranci,

pragnę zachęcić Was do zgłaszania swoich projektów w Budżecie Obywatelskim dla studentów i doktorantów 2024 wspUŁrządzimy. Chcę, żeby ten Budżet był kolejnym narzędziem do wspólnego rozwijania Uniwersytetu Łódzkiego i wierzę, że realnie wpłynie on na kształt działalności naszej Uczelni, którą współtworzycie. 

Poprzez ten program możecie zmienić zarówno swoje, jak i nasze otoczenie oraz aktywnie uczestniczyć w życiu akademickim. Mam nadzieje, że to pozwoli rozwinąć w jeszcze większym stopniu umiejętności organizacyjne i przyczyni się do zacieśnienia współpracy. A finalnie, projekty uczynią przestrzeń fizyczną i społeczną bardziej przyjazną, dostępną i nowoczesną, tworząc unikalny charakter Uczelni.


Inicjatywy i przedsięwzięcia w ramach „wspUŁrządzimy” mogą zgłaszać wszystkie osoby posiadające status studenta lub doktoranta UŁ. Wnioskować można zarówno indywidualnie, jak i zespołowo, w tym także w zespołach mieszanych tzn. studencko-doktoranckich. Projekty powinny być uniwersalne, czyli służyć całej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego. W szczególności uniwersalny charakter mają projekty dotyczące osiedla studenckiego i Biblioteki UŁ.

Ponadto, projekty powinny:

 • poprawiać infrastrukturę techniczną, informatyczną lub materialną Uniwersytetu Łódzkiego, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami studentów/doktorantów
 • poprawiać warunki funkcjonowania studentów/doktorantów na terenie i w budynkach Uniwersytetu Łódzkiego
 • wzmacniać integrację środowiska studenckiego/doktoranckiego
 • sprzyjać rozwojowi naukowemu, kulturalnemu, artystycznemu lub sportowemu studentów/doktorantów
 • sprzyjać rozwojowi samorządności studentów/doktorantów
 • sprzyjać ochronie środowiska na terenie, w budynkach lub w zakresie działalności Uniwersytetu Łódzkiego.
   

Harmonogram realizacji działań w roku 2024

 • 26.02-26.03 – zgłaszanie projektów przez wnioskodawców
 • 4.04-15.04 – Komisja dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej, czas na uzupełnienie wniosków
 • 16.04 – ogłoszenie listy projektów, które zostaną poddane głosowaniu
 • 18.04-5.05 – głosowanie i prowadzenie akcji promocyjnej przez wnioskodawców
 • 7.05 – ogłoszenie listy projektów wybranych do realizacji.
   

Harmonogram realizacji projektów w okresie 2024/2025 

 • 13.05.2024-14.05.2025 – realizacja projektów
 • 21.05.2025 – podsumowanie realizacji I edycji.

Maksymalna wysokość kosztów jednego projektu nie może przekraczać 30% ogólnej kwoty budżetu ustalonej na dany rok kalendarzowy (w tym roku całościowy budżet obywatelski UŁ to 300 000 zł.).

Przystępując do opracowania projektu, należy zapoznać się z regulaminem i załącznikami – komplet dokumentów do pobrania znajduje się poniżej.

Projekt zgłasza się na formularzu stanowiącym załączniki nr 1 do regulaminu. Oprócz wniosku, niezbędne jest załączenie listy poparcia minimum 10 studentów/doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego, wyrażonego podpisami (załącznik nr 2 do regulaminu). Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów udziela konsultacji w kwestiach technicznych, czasowych i finansowych na etapie opracowywania projektów. 

Kontakt

Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ 
ul. Lumumby 1, Łódź
tel.: 42 66 55 338
mail: cos@uni.lodz.pl z dopiskiem w tytule: BO2024

 

Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty można pobrać również w Bazie Dokumentów UniLodz:

 

 

 

Materiał: Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów UŁ
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ
Zdjęcie: Bartosz KałużnyCentrum Komunikacji i PR UŁ