Bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do szkół wyższych, studentów i doktorantów

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, podobnie jak w latach ubiegłych realizuje bezpłatne badania lekarskie dla kandydatów do szkół wyższych, studentów i doktorantów, którzy w trakcie kształcenia narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 

Badania realizujemy na podstawie skierowania, we wszystkich naszych placówkach.

Poniżej podaję adresy placówek Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi wraz z aktualnym kontaktem telefonicznym i mailowym, pod którym należy umawiać  się na badania: