Badanie znaczenia pracy w życiu osób studiujących - ankieta studentki UW

Pani Katarzyna Prachnio, studentka socjologii na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, prosi o pomoc w wypełnieniu ankiety dotyczącej znaczenia pracy w życiu osób studiujących.

W ramach badania do pracy magisterskiej, studentka przygotowała ankietę na temat pracy zarobkowej i jej znaczenia w życiu studentów. Ankieta jest skierowana do osób studiujących na największych polskich uczelniach – pod względem liczby studentów – jeden uniwersytet i politechnika (jeśli jest) z każdego województwa. 

W badaniu pyta o to co studenci myślą o pracy zarobkowej i jakie ma ona dla nich znaczenie, a także o ich doświadczenia związane z pracą, jeśli już wkroczyli na rynek pracy (w tym m.in. o kwestie łączenia studiów i pracy). W związku z tym, że ankieta zawiera zróżnicowane pytania, jest ona skierowana do wszystkich osób studiujących, także tych, które pierwsze doświadczenia zawodowe mają dopiero przed sobą. 

Ankieta