Badacze UŁ w Komitetach Naukowych PAN w kadencji 2024-2027

W wyniku zakończonych 24 listopada br. wyborów powołano 2130 członków 71 Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2024-2027. Znalazło się wśród nich 49 badaczy i badaczek z Uniwersytetu Łódzkiego lub związanych z naszą uczelnią.

Budynek - siedziba PAN

Komitety Naukowe PAN to kolegialne ciała, które zajmują się konkretną dyscypliną naukową (lub dyscyplinami pokrewnymi). Naukowcy w nich zasiadający pracują nad najważniejszymi problemami z obszaru danej dziedziny. Członkowie komitetów są wyłaniani w wyborach tajnych, w których głosować i kandydować mogą naukowcy z całego kraju, również ci niebędący członkami PAN. 

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego w rozpoczynającej się 1 stycznia 2024 r. czteroletniej kadencji zasiądą w 26 spośród 71 komitetów. Łącznie naszą uczelnię reprezentować w nich będzie 49 naukowców, którzy zostali powołani na 55 miejsc w Komitetach Naukowych PAN. 

Uniwersytet Łódzki w Komitetach Naukowych PAN w kadencji 2024–2027 będą reprezentować: 

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

Komitet Biologii Organizmalnej PAN

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

Komitet Biotechnologii PAN

Komitet Chemii Analitycznej PAN

Komitet Chemii PAN

Komitet Językoznawstwa PAN

Komitet Matematyki PAN

Komitet Nauk Demograficznych PAN

Komitet Nauk Filozoficznych PAN

Komitet Nauk Geograficznych PAN

Komitet Nauk Historycznych PAN

Komitet Nauk o Finansach PAN

Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN

Komitet Nauk o Kulturze PAN

Komitet Nauk o Pracy i Politycze Społecznej PAN

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN

Komitet Nauk Pedagogicznych PAN

Komitet Nauk Politycznych PAN

Komitet Nauk Prawnych PAN

Komitet Psychologii PAN

Komitet Socjologii PAN

Komitet Statystyki i Ekonometrii

  • prof. dr hab. Czesław Domański 

 

Materiał: PAN, Centrum Nauki UŁ
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ