Badacz_ka wobec cierpienia – dyskusja

Miejsce wydarzenia: Online
Czas: 17 kwietnia 2024 (środa) 18:00 - 20:00

Oddział Łódzki PTS oraz Instytut Socjologii UŁ zapraszają na dyskusję "Badacz_ka wobec cierpienia". Dyskusja odbędzie się 17 kwietnia (środa) w godzinach 18:00-20:00 online na platformie Zoom. W rozmowie wezmą udział m.in.: Jakub Gałęziowski (Instytut Historii Sztuki, UW) oraz Agnieszka Witkowska-Krych (Instytut Kultury Polskiej, UW). Dyskusję poprowadzi Agnieszka Golczyńska-Grondas (Instytut Socjologii UŁ, OŁ PTS).

Spotkanie poświęcone jest wyzwaniom i dylematom, przed jakimi stają badaczki i badacze nauk społecznych i humanistycznych podejmujący w swoich pracach kwestie cierpienia. Zaproszeni do dyskusji Agnieszka Witkowska-Krych oraz Jakub Gałęziowski są autorami monografii, w których wątek cierpienia i kolektywnej traumy wywołanej wielkim wydarzeniem historycznym jest jedną z podstawowych poruszanych przez nich kwestii. Obie książki powstały na podstawie archiwalnych źródeł zastanych – materiały te określić można mianem źródeł przesyconych cierpieniem. Obie monografie traktują o doświadczeniach dotychczas w Polsce „nieoswojonych”, nieprzepracowanych społecznie, także w obu istotnym bohaterem zbiorowym są dzieci.

Dane potrzebne do dołączenia do spotkania:

Identyfikator spotkania: 874 9593 4241

Kod dostępu: 087955

Link do wydarzenia na Facebooku

Agnieszka Witkowska-Krych – absolwentka kulturoznawstwa i hebraistyki w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz socjologii w Collegium Civitas, doktor wiedzy o kulturze i religii na podstawie pracy dotyczącej opieki nad dziećmi w getcie warszawskim. Zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Żydowskim Instytucie Historycznym, przez lata związana z Korczakianum – pracownią naukową Muzeum Warszawy. Zainteresowana szczególnie historią i kulturą Żydów warszawskich oraz ich wpływem na tożsamość miasta. Autorka książki „Mniej strachu. Ostatnie chwile z Korczakiem” uhonorowanej w 2019 roku Nagrodą KLIO w kategorii varsaviana, a także opartej na dysertacji doktorskiej publikacji zatytułowanej „Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim”, nagrodzonej m.in. w Konkursie im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej.

Jakub Gałęziowski – absolwent historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Augsburgu i Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy poświęconej problematyce polskich dzieci urodzonych z powodu II wojny światowej. Badania przedstawione w tej pracy stanowiły część międzynarodowego projektu Children Born of War – Past, Present and Future, realizowanego w ramach Marie Skłodowska-Curie-Actions Innovative Training Network. Zajmuje się historią mówioną i badaniami biograficznymi. Opublikowana praca doktorska „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” (Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2022), uzyskała liczne nagrody, m.in.: nagrodę „Polityki” za książkę historyczną w kategorii debiuty, nagrodę im. Tomasza Strzembosza za najlepszą książkę dotyczącą najnowszej historii oraz nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Online

Data i godziny wydarzenia: 17 kwietnia 2024 (środa) 18:00 - 20:00

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB