Aż 9 spośród 11 projektów UŁ dofinansowanych w programach MEiN

Uniwersytet Łódzki znalazł się w gronie uczelni, którym przyznano dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji i Nauki z programów: Doskonała Nauka II i Społeczna Odpowiedzialność Nauki II. Spośród 11 wniosków złożonych przez naszą uczelnię, dofinansowanie otrzymało aż 9 projektów! Autorom gratulujemy!

Program Doskonała Nauka II 

1. „Wybrane aspekty życia codziennego epoki antyku i Bizancjum w świetle badań interdyscyplinarnych” – wniosek Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana -Ceraneum, prof. Maciej Kokoszko.

Projekt obejmuje organizację VI. edycji międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej Colloquia Ceranea, w ramach której odbędą się dwa panele tematyczne poświęcone historii medycyny oraz pożywienia czasów grecko-rzymskiego antyku i Bizancjum.

Czas trwania projektu: 2023 r. – 2024 r. 

2. „18. Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej” – wniosek Wydziału Nauk o Wychowaniu, dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz.

Przedmiotem projektu jest organizacja 18. Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS) w Łodzi we wrześniu 2023 r. Będzie to kolejna edycja konferencji uznawanej za jedno z najważniejszych spotkań psychologów w kraju i odbywającej się nieprzerwanie (z wyjątkiem okresu pandemii) od 2004 roku. Tegoroczny zjazd przygotowywany jest przez Instytut Psychologii UŁ we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Społecznej. W trakcie Zjazdu odbędzie się jubileuszowy panel dyskusyjny poświęcony naukowej działalności wybitnego łódzkiego psychologa Roberta Zajonca z uwagi na przypadającą w tym roku 100. rocznicę jego urodzin. Ponadto, wydarzenie uświetni udział znanych badaczek z zagranicy– prof. Caterina Suitner z University of Padova i prof. Sofia Stathi z University of Greenwich. 

Czas trwania projektu: 21.04.2023 r. – 20.10.2023 r. 

3. „Tłumaczenie monografii Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce (...)” – wniosek Wydziału Nauk Geograficznych, dr hab. Szymon Wiśniewski, prof. UŁ.

Projekt zakłada tłumaczenie na język kongresowy (język angielski) monografii naukowej pt. „Dostępność transportowa i obciążenie sieci drogowej w Polsce w świetle zagrożeń powodziowych”, autorstwa dr. hab. Szymona Wiśniewskiego, prof. UŁ, wydanej w 2021 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Monografia przedstawia wyniki badań, których celem było określenie wrażliwości osobowego transportu drogowego w Polsce poprzez identyfikację charakteru i skali zmian dostępności transportowej oraz zmian obciążenia sieci osobowym ruchem drogowym w sytuacji powodzi.

 Czas trwania projektu: 2023 r. – 2024 r. 

4. „Tłumaczenie monografii "Wojna powietrzna a międzynarodowe prawo humanitarne" – wniosek Wydziału Prawa i Administracji, dr Mateusz Piątkowski.

Celem projektu jest przetłumaczenie na język kongresowy (język angielski) monografii naukowej, która w kompleksowy i nowatorski sposób odnosi się do prawa wojny powietrznej, szczególnego segmentu międzynarodowego prawa humanitarnego. Tłumaczenie monografii na język angielski umożliwi uzupełnienie brakującej pozycji w doktrynie prawa międzynarodowego. Będzie także stanowiła wprowadzenie do dyskursu naukowego pozycji interdyscyplinarnej, obejmującej nie tylko zagadnienia z dziedziny prawa, ale również z techniki i strategii lotniczej. 

Czas trwania projektu: 2023 r. – 2025 r. 

Informacje o programie i pełna lista zakwalifikowanych projektów

 
Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki II 

5. „Instytut Kreatywnej Biologii” – wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr Mariusz Krupiński.

 Celem projektu jest popularyzacja nauki i upowszechnianie osiągnięć nauk biologicznych, przede wszystkim wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu województwa łódzkiego i województw sąsiadujących. Projekt oferuje bezpłatne zajęcia o charakterze akademickim (wykłady, zajęcia praktyczne, warsztaty terenowe) skierowane przede wszystkim do uczniów, ale także do nauczycieli biologii, którzy pragną zwiększyć swoje kompetencje zawodowe i rozwinąć warsztat nauczycielski. Założono 2 edycje spotkań z uczniami.

 Czas trwania projektu: 2023 r. – 2025 r. 

6. „“Uwolnij Umysł” - akademia dla społeczeństwa, społeczność dla akademii” – wniosek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w porozumieniu z CAMiNO – Centrum Analiz, Modelowania i Nauk Obliczeniowych UŁ oraz CEIN – Centrum Innowacji Społecznych UŁ, dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ.

Głównym celem projektu jest organizacja przedsięwzięć ukazująca w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej z zakresu nauk społecznych i matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów, ich opiekunów, rodziców i członków lokalnej społeczności. Projekt ma również na celu wzmocnienie dialogu na linii lokalnych społeczności województwa łódzkiego a środowiskiem akademickim Uniwersytetu Łódzkiego przy wsparciu lokalnych samorządów. Działania projektowe skupiają się na: warsztatach skierowanych do uczniów szkół podstawowych klas 4-8 (zaplanowano trzy bloki tematyczne: socjologia, psychologia i biologia/matematyka); warsztatach, prelekcjach w regionalnych ośrodkach kultury dla opiekunów i rodzin dzieci; promocji wyników badań i osiągniętych efektów projektu na festynach; produkcji krótkich materiałów filmowych, w których przedstawiciele nauki opowiedzą o swoich odkryciach, pasjach i motywacjach związanych z wykonywaną pracą.

Czas trwania projektu: 2023 r. – 2025 r. 

7. „Opracowanie i konserwacja cennej kolekcji neofilologicznej” – wniosek Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, dyr. Tomasz Piestrzyński. 

Celem projektu jest opracowanie, konserwacja i udostępnienie czytelnikom wybranej – najcenniejszej części księgozbioru przekazanego Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego przez spadkobierców Leszka Engelkinga, wybitnego literaturoznawcy, tłumacza, krytyka literackiego, wykładowcy związanego z wieloma uczelniami w Polsce i za granicą. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 3200 woluminów, przede wszystkim literaturę i opracowania naukowe w kilku językach obcych, głównie w języku czeskim, ale także w językach: angielskim, słowackim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim i ukraińskim.

 Czas trwania projektu: 2023 r. – 2025 r. 

8. „Cenne pommeranica i prussica drugiego półwiecza XVII stulecia w zbiorach Biblioteki UŁ” – wniosek Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, dyr. Tomasz Piestrzyński.

Projekt jest kontynuacją projektu “Cenne pommeranica i prussica pierwszego półwiecza XVII stulecia w zbiorach Biblioteki UŁ” zrealizowanego w latach 2020-2022. Aktualny projekt skupia się na tekstach wydanych w drugiej połowie XVII w., w latach 1651-1700. Do projektu wybrano 400 tytułów, które zostaną odpowiednio odkażone, opracowane wg obowiązujących norm, zdygitalizowane oraz promowane za pośrednictwem mobilnej wystawy.

 Czas trwania projektu: 2023 r. – 2025 r. 

9. „Rękopiśmienne dziedzictwo kulturowe 1791-1918 w zbiorach Biblioteki UŁ” – wniosek Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, dyr. Tomasz Piestrzyński. 

Projekt “Rękopiśmienne dziedzictwo kulturowe 1791-1918 w zbiorach Biblioteki UŁ” jest kontynuacją projektu “Rękopiśmienne dziedzictwo kulturowe XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki UŁ”, zrealizowanego w latach 2020-2022. Do działań projektowych na lata 2023-2025 wytypowano 96 rękopiśmiennych dokumentów życia publicznego i prywatnego: państwowych, sądowych, wojskowych; administracji miejskiej i kościelnej, zgromadzeń i towarzystw; archiwów rodzinnych i korespondencji; pamiętników, relacji osobistych i tzw. variów. Dokumenty rekopiśmienne mają charakter źródłowy i posiadają duże znaczenie dla badań z dziedziny nauk humanistycznych, szczególnie zaś dla badań nad historią Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie, historii gospodarczej kraju, historii administracji, genealogii, biografistyki, literaturoznawstwa, etnologii, historii kultury.

Czas trwania projektu: 2023 r. – 2025 r. 

Nabór do obu konkursów trwał w okresie od 1 lutego 2023 r. do 2 marca 2023 r. i, ze względu na ograniczoną liczbę wniosków, które może złożyć uczelnia w ramach konkursu, poprzedzony był wewnętrzną rekrutacją, w wyniku której wyłoniono 11 wniosków reprezentujących Uniwersytet Łódzki. 

Przypominamy na co można uzyskać wsparcie w ramach każdego z programów: 

  • Program Doskonała Nauka II wspiera projekty mające na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski). 
  • Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki II wspiera projekty mające na celu popularyzację nauki oraz projekty związane z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa. 

Materiał: Centrum Nauki UŁ 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ