Archeologia górnośląskiej gminy Woźniki

W dniu 23 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Woźnikach odbyła się konferencja popularno-naukowa dotycząca archeologii górnośląskiej gminy Woźniki. Wydarzenie było częścią projektu pt. „Grodzisko w Woźnikach. Średniowieczna siedziba rycerska wczoraj i dziś" realizowanego przez Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w ramach „Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2024 roku”.

Kanwą do organizacji konferencji były badania przeprowadzone w 2023 r. w obrębie grodziska późnośredniowiecznego w Woźnikach przez badaczy i studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Pracami kierowali dr hab., prof.. UŁ Piotr Strzyż oraz mgr Radosław Zdaniewicz przy udziale dr hab. Kaliny Skóry z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz mgr Wojciecha Kawki z OG SNAP. Konferencja miała formę otwartą, a jej celem przewodnim była popularyzacja archeologii na terenie gminy Woźniki przez pryzmat wspomnianych badań. Zaproszeni do udziału w konferencji prelegenci oraz uczestnicy prac wykopaliskowych wygłosili trzy referaty dotyczące zarówno pradziejów okolic Woźnik, jak też kultury materialnej górnośląskich dworów rycerskich oraz wojskowości średniowiecza. Referatom towarzyszyła żywa dyskusja z prawie 40-to osobową widownią, która wzięła udział w wydarzeniu. Konferencji towarzyszyła wystawa, na której uczestnicy mogli z bliska obejrzeć zabytki odkryte w trakcie badań woźnickiego fortalicium w 2023 r.

oprac. Z. Zdaniewicz.