Archeolodzy z Pracowni Datowania i Konserwacji Zabytków IA UŁ na zjeździe w Muszynie

22 kwietnia 2024 r. odbyło się Spotkanie typu „study tour” dla przewodników i branży turystycznej w Muszynie, podczas którego badacze z Pracowni Datowania i Konserwacji Zabytków IA UŁ zaprezentowali wyniki swoich badań.

Badacze z Pracowni Datowania i Konserwacji Zabytków IA UŁ mieli przyjemność zaprezentować wyniki przeprowadzonych prac archeologicznych na grodzisku, zamku i na rynku w Muszynie, o których mówił dr Artur Ginter oraz opowiedzieli o rezultatach działań konserwatorskich i badań archeometrycznych zabytków archeologicznych przeprowadzonych przez dr Magdalenę Majorek-Lipowicz pochodzących z tych stanowisk.

Dr Magdalena Majorek Lipowicz

Popularyzacja wyników badań i podjętych działań związana jest z realizacją projektu pod nazwą Zwiększenie potencjału turystycznego polsko-słowackiego pogranicza poprzez uzupełnienie oferty naukowej, edukacyjnej i wystawienniczej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, którym kieruje dr Mgdalena Majorek-Lipowicz. Prace finansowane są z środków IDUB - Wpływ nauki na społeczeństwo.

Dr Artur Ginter

W ramach projektu, na ostatnim etapie realizacji jest obecnie konserwacja oraz naukowe opracowanie zabytków archeologicznych, które mają stanowić trzon nowych wystaw w muszyńskim muzeum. Do konserwacji wytypowano 70 sztuk zabytków archeologicznych pozyskanych w trakcie prowadzonych w obrębie zamku w Muszynie (2021 r.) i karczmy na muszyńskim rynku (2015 r.), w tym m. in.: elementów ubiorów - sprzączek, haftek, aplikacji; materialnych przejawów handlu - numizmatów i plomb ołowianych; oraz wyposażenia wnętrz - elementów oświetlenia, kluczy, noży.

Butelki szklane

Plomba browarniczaTekst: dr Magdalena Majorek-Lipowicz

Redakcja: Mateusz Kowalski (WFH UŁ)

Zdjęcia: Pracownia Datowania i Konserwacji Zabytków IA UŁ