45 lat partnerstwa na miarę Europy. Wizyta delegacji UŁ w Giessen

Dwudziestoosobowa delegacja Uniwersytetu Łódzkiego pod przewodnictwem rektor prof. Elżbiety Żądzińskiej w dniach 7 i 8 lipca gościła Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen. Obie uczelnie ściśle współpracują w zakresie badań oraz kształcenia już od 45 lat - i to w zmieniających się, często trudnych warunkach politycznych. Pobyt delegacji UŁ w Niemczech był związany właśnie jubileuszem tego partnerstwa.

Prezydent Uniwersytetu w Giessen prof. dr Joybrato Mukherjee, w obecności wicekonsula generalnego RP Jana Krzymowskiego, powitał gości w auli Uniwersytetu Justusa Liebiga, wspominając o wspólnych sukcesach akademickich i nowych formach współpracy między uczelniami. Podczas uroczystości były dziekan Wydziału Chemii UŁ i były pełnomocnik ds. partnerstwa Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, otrzymał Medal Justusa Liebiga. Prof. Mlostoń położył ogromne zasługi dla rozwoju współpracy między obiema uczelniami.

prof. G. Mlostoń z UŁ i prezydent JLu w GiessenProf. dr hab. Grzegorz Mlostoń odbiera Medal Justusa Liebiga z rąk prezydenta JLU prof. Joybrato Mukherjee.

Jednym z punktów obchodów jubileuszu w Giessen było otwarcie wspólnej wystawy „Religia, rym i regiment - germanica pierwszej połowy XVII wieku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Łodzi”, poświęconej literaturze niemieckiej sprzed i z czasów wojny trzydziestoletniej, którą można oglądać w bibliotece uniwersyteckiej Giessen do 30 sierpnia. Program pobytu delegacji UŁ w Niemczech uzupełniły wizyty w Stacji Monitoringu Środowiska i Badań nad Wpływem Klimatu w Linden oraz w zabytkowym klasztorze Arnsburg w Lich.

Podczas obchodów rocznicowych po raz kolejny okazało się, jak bliskie są więzi akademickie między obiema uczelniami i jak ważną pozycję zajmuje Uniwersytet Łódzki w ramach strategii umiędzynarodowienia uniwersytetu w Giessen, a w szczególności w sieci jej partnerów w Europie Wschodniej. W kontekście wojny na Ukrainie i obecnych wydarzeń politycznych na naszym kontynencie, wymiana akademicka, współpraca i porozumienie ponad granicami jest jeszcze ważniejsze. Jak stwierdził prof. dr Joybrato Mukherjee, prezydent Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, dziś wkład nauki i szkolnictwa wyższego w rozwój społeczny i spójność europejską jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Uczelnie, jako miejsca współpracy naukowej i intelektualnego zaangażowania w odpowiedzi na pytania i wyzwania naszych czasów, wnoszą znaczący wkład w kształtowanie przyszłości.

Delegacja UŁ w GiessenWspólne zdjęcie delegacji UŁ z gospodarzami podczas jubileuszu partnerstwa w auli JLU w Giesen.

Bogate doświadczenia, które zdobyliśmy na przestrzeni 45 lat współpracy, oraz wzajemne zaufanie pozwalają określić partnerstwo między naszymi uczelniami jako wyjątkowe. Obchodzony w tym roku jubileusz pokazał wolę obu stron do wejścia na nowy, wyższy poziom tych relacji. Będziemy je rozwijać na polu badawczym, dydaktycznym oraz administracyjnym, by uzupełnić długą już listę wspólnych przedsięwzięć o jeszcze ambitniejsze i bardziej innowacyjne projekty. Niezwykle istotną kwestią jest większe zaangażowanie w partnerstwo młodego pokolenia: studentów, doktorantów, młodych badaczy, którzy staną się w przyszłości spadkobiercami tej polsko-niemieckiej współpracy. Jesteśmy przekonani, że wszystkie nasze działania wzmocnią potencjał naukowo-badawczy, dydaktyczny, jak również podniosą poziom kształcenia młodych ludzi w obu uczelniach oraz jeszcze bardziej zbliżą nasze społeczności nie tylko w wymiarze uniwersyteckim

dr hab. Monika Kucner, koordynator UŁ  ds. Współpracy między Uniwersytetem Łódzkim a JLU w Giessen.

Partnerstwo między JLU i Uniwersytetem Łódzkim, które trwa formalnie od 1978 roku, jest uważane za doskonały przykład międzynarodowej współpracy uniwersyteckiej i wzajemnego zrozumienia w działaniu. 

Materiał: JLU w Giessen
Redakcja: Marcin Kowalczyk, Centrum Komunikacji i PR UŁ
Zdjęcia: JLU/Katrina Friese