43. rocznica powstania NSZZ „Solidarność”. Kwiaty i hołd od UŁ

W Łodzi odbyły się uroczyste obchody 43. rocznicy utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Wzięła w nich udział również reprezentacja społeczności akademickiej Uniwersytetu Łódzkiego.

W imieniu społeczności Uniwersytetu Łódzkiego kwiaty pod "Pomnikiem-Krzyżem" składa kanclerz Jarosław Grabarczyk.

Uroczystości zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium p.w. Najświętszego Imienia Jezus przy ul. Sienkiewicza w Łodzi (u oo. jezuitów). Następnie ich uczestnicy przemaszerowali pod „Pomnik-Krzyż” Pamięci Ofiar Stanu Wojennego i Walki o Godność Człowieka przy kościele p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża. 

Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy uroczystości, wśród nich reprezentujący Uniwersytet Łódzki kanclerz Jarosław Grabarczyk, złożyli przy pomniku wieńce i kwiaty. 

„Solidarność” powstała na mocy Porozumień Gdańskich podpisanych 31 sierpnia 1980 roku po fali sierpniowych strajków, które ogarnęły całą Polskę. Była to pierwsza w krajach komunistycznych legalna organizacja związkowa, niezależna od władz. 17 września 1980 r. przyjęto statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" - jednego ogólnokrajowego związku o strukturze regionalnej. Na czele Krajowej Komisji Porozumiewawczej stanęli: Lech Wałęsa jako przewodniczący oraz Andrzej Gwiazda. 10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Liczba członków związku szybko zbliżyła się do prawie 10 milionów. Zapisało się do niego około 80 procent pracowników przedsiębiorstw i instytucji państwowych. Powszechnie uważa się, że powstanie „Solidarność” było początkiem przemian z 1989 r. - upadku komunizmu i obalenia porzadku jałtańskiego. 

O porozumieniach sierpniowych i przebiegu negocjacji strajkujących ze stroną rządową opowiada prof. Przemysław Waingertner z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ:

 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 

Zdjęcia: Stanisław Roszczyk, ambasador UŁ