Stypendia Fundacji Lanckorońskich dla badaczy z WFH UŁ

Z przyjemnością informujemy, że naukowcy Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego zostali laureatami stypendium Fundacji Lanckorońskich na wyjazdy naukowe w 2025 roku.

logo Fundacji Lanckorońskich

Przyznane stypendia:

Fundacja Lanckorońskich, poprzez Polską Akademię Umiejętności, przyznaje stypendia polskim humanistom przeznaczone na badania zagraniczne. Dofinansowanie obejmuje projekty, które nie są stricte badawcze, ale realizują takie cele jak edycje źródłowe, monografie, publikacje pokonferencyjne, zagraniczne kwerendy archiwalne czy publikacje będące przewodnikami po zidentyfikowanych i zdigitalizowanych zasobach archiwalnych.

Stypendia przyznawane są corocznie przez Komisję przy PAU, w skład której wchodzą przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele pięciu polskich uniwersytetów: UW, UJ, UWr, UAM i UMK.

Więcej informacji

Serdecznie gratulujemy!