Konferencja „Po obu stronach rzeki Wolbórki. Gmina Będków na przestrzeni dziejów"

W minioną sobotę miała miejsce konferencja pod tytułem „Po obu stronach rzeki Wolbórki. Gmina Będków na przestrzeni dziejów", która zgromadziła liczne grono pasjonatów historii i kultury lokalnej. To niezwykłe wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Niezmiernie zaszczytne było objęcie konferencji Honorowym Patronatem przez Pana Dziekana prof. Macieja Kokoszko.

uczestnicy konferencji

W trakcie konferencji ogłoszono rozpoczęcie prac nad monografią gminy, która będzie nosiła tytuł Po obu stronach rzeki Wolbórki. Gmina Będków na przestrzeni dziejów". To przedsięwzięcie, które pozwoli zgłębić bogatą historię i dziedzictwo regionu. Cieszy nas ogromnie fakt, że redakcję monografii powierzono naszemu ekspertowi, którym jest dr Łukasz Ćwikła, co stanowi ogromne wyróżnienie dla naszej społeczności. Gośćmi wydarzenia byli wykładowcy związani z naszym wydziałem, prof. dr hab. Jarosław Kita kierownik Katedry Historii Polski XIX w., dr hab. Witold Jarno prof. UŁ, dr hab. Piotr Gryglewski, prof. UŁ, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UŁ.  prof. dr hab. Janusz Pietrzak, prof. UŁ z ­Instytutu Archeologii oraz dr Tomasz Stolarczyk (Biblioteka UŁ). Wobec tak znamienitej reprezentacji, prezentującej różne naukowe punkty widzenia, przewiduje się także publikację artykułów pokonferencyjnych (niezależnie od monografii) o której oczywiście poinformujemy. 

dr Łukasz Ćwikła prof. Jarosław Kita

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom oraz organizatorom za zaangażowanie i wkład w to wyjątkowe wydarzenie! 

Fotografia Zuzanna Lickiewicz 

Redakcja: Ronald Wójcik (Wydział Filozoficzno-Historyczny)