Pracownicy UŁ docenieni za działania na rzecz rozwoju Łodzi w 2023 roku

Przez cały rok 2023 w Pałacu Izraela Poznańskiego odbywały się gale wręczenia medali-wyróżnień za działania na rzecz rozwoju Łodzi, przyznawanych z okazji 600-lecia miasta. Kandydatów do wyróżnienia zgłaszali łodzianie, a jubileuszowe medale przyznała specjalnie powołana na ten cel kapituła. Podczas uroczystości nagrodzonych zostało łącznie 600 zasłużonych dla miasta, łodzian, w tym 34 osoby związane z Uniwersytetem Łódzkim.

Prof. dr hab. Wiesław Puś
Mgr inż. Błażej Marciniak
Barbara Rymaszewska
Dr Lech Leszczyński
Prof. dr hab. Przemysław Waingertner
Alicja Korytkowska
Dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
Dr Maciej Świerkocki
Dr Ewa Boryczka i dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
Dr hab. Tomasz Jurczak prof. UŁ i dr Agnieszka Rzeńca z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską
Prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz
Dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk
Dr Anna Ciarkowska
Dr hab. Tomasz Janiszewski
Dr Karolina Kołodziej i dr Mateusz Szurek
Prof. dr hab. Jarosław Kita
Dr hab. Monika Wiśniewska-Kin
Dr Marcin Szymański
Dr Justyna Groblińska z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską
Dr Marcin Bogusławski
Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Prof. dr hab. Tadeusz Markowski
Dr Rafał Bazaniak

Uhonorowani Medalami 600-lecia Łodzi pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego i osoby związane z naszą uczelnią:

 • dr hab. Bogdan Banasiak, prof. UŁ (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – za wieloletnie dokonania naukowe i dydaktyczne w obszarze filozofii;
 • dr Rafał Bazaniak (Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi) – za wkład w badania nad historią Łodzi;
 • dr Marcin Bogusławski (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – za działalność naukową i propagowanie wśród łodzian, zwłaszcza młodzieży, filozofii, kultury i sztuki;
 • dr Ewa Boryczka (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) – za działalność naukową, która pomaga poprawiać Łódź i mądrzej ją rewitalizować;
 • dr Anna Ciarkowska (Wydział Filologiczny) – za twórczość literacką i wielką miłość do łódzkiej architektury;
 • prof. dr hab. Jolanta Daszyńska (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – za wieloletnią pracę akademicką, a także za ogromny wysiłek w obszarze rekonstrukcji historycznej ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy Łódzkiej;
 • dr Justyna Groblińska (Wydział Filologiczny) – za ogromne zasługi w obszarze humanistyki, w tym za pracę „Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi. Słownik”;
 • dr hab. Tomasz Janiszewski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) – za wieloletnie edukowanie w obszarze ornitologii i zasługi dla polskiej nauki;
 • prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz (Wydział Filologiczny) – za dokonania naukowe na Uniwersytecie Łódzkim, wspaniałą twórczość poetycką i popularyzowanie niezwykłej sztuki przekładu literackiego;
 • dr hab. Tomasz Jurczak prof. UŁ (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) – za pracę akademicką i ogromny wysiłek w poprawę jakości łódzkich zbiorników wodnych oraz za działalność społeczno-ekologiczną, dzięki której Łódź wypracowuje lepsze standardy środowiskowe;
 • dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – za dokonania naukowe w obszarze filozofii i estetyki oraz za działalność w ramach fundacji Urban Forms;
 • prof. dr hab. Jarosław Kita (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – za wieloletnie dokonania naukowe, w tym za prowadzenie projektu pierwszej kompletnej monografii Łodzi na 600-lecie miasta;
 • dr Karolina Kołodziej (Wydział Filologiczny) – za wieloletnią pracę akademicką na Uniwersytecie Łódzkim oraz za twórczość literacką, która pomaga między innymi najmłodszym łodzianom odkrywać ich miasto;
 • Alicja Korytkowska (Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku) – za wieloletnią prace i zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego oraz za tworzenie i prowadzenie jednego z najlepszych uniwersytetów III wieku w Polsce;
 • dr Małgorzata Kostrzyńska (Wydział Nauk o Wychowaniu) – za pracę na rzecz tych najbardziej potrzebujących – kaganek oświaty, który dla wielu jest światełkiem w tunelu;
 • dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) – za wieloletnią doskonałą prace akademicką i naukowy wkład w rozwój miasta, zwłaszcza jego obszarów zieleni;
 • dr Lech Leszczyński (Wydział Chemii) – za wieloletnie zasługi dla łódzkiego sportu, w szczególności łódzkiej lekkoatletyki oraz za promowanie Łodzi Akademickiej;
 • mgr inż. Błażej Marciniak (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) – za wkład w rozwój polskiej nauki, jako pracownik naukowy Biobank Łódź oraz za liczne działania promujące naukę, również wśród najmłodszych;
 • prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Wydział Zarządzania) – za wieloletnią karierę naukową w obszarze ekonomii i urbanistyki, z której korzystało również Miasto Łódź;
 • dr hab. Marek Matejun (Wydział Zarządzania) – za działalność naukową w obszarze nauk o zarządzaniu oraz za wieloletnią pracę dydaktyczną na Politechnice Łódzkiej;
 • dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) – za ogromny dorobek w obszarze gospodarki przestrzennej oraz zarządzenia miastem, z którego może korzystać również Łódź;
 • Maria Nowakowska (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych) – za promocję dziedzictwa i historii Łodzi, w szczególności jej architektury;
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Wydział Prawa i Administracji) – za misję rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego i ogromny wkład w budowanie polskiego prawa, zwłaszcza prawa podatkowego;
 • prof. dr hab. Wiesław Puś (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – za dokonania naukowe w obszarze historii oraz za wkład w rozbudowę Uniwersytetu Łódzkiego jako rektor tegoż;
 • prof. dr hab. Zygfryd Rymaszewski (Wydział Prawa i Administracji) – za ogromne zasługi dla rozwoju prawa polskiego i wkład w rozwój Uniwersytetu Łódzkiego, szczególnie obecnego Wydziału Prawa i Administracji;
 • dr Agnieszka Rzeńca (Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczny) – za działalność akademicką oraz za łączenie potencjału naukowego ze wspieraniem rozwoju miast, z czego Łódź również miała okazję skorzystać;
 • prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Wydział Prawa i Administracji) – za ogromny wkład w rozwój prawa konstytucyjnego w Polsce oraz za wieloletnie budowanie dobrych relacji polsko-czeskich;
 • prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – za wieloletnią działalność naukową na Uniwersytecie Łódzkim w obszarze historii sztuki oraz konsekwentne popularyzowanie tejże wśród mieszkańców i przyjezdnych;
 • dr Mateusz Szurek (Wydział Filologiczny) – za działalność naukową, w tym szczególnie za pracę na rzecz łodzian, osób z zaburzeniami mowy, głosu i komunikacji – dzieci i dorosłych;
 • dr Marcin Szymański (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – za łączenie działalności naukowej historyka z popularyzowaniem historii naszego miasta wśród łodzian i osób spoza Łodzi;
 • dr Maciej Świerkocki (laureat Nagrody Kotarbińskiego 2023) – za nowe tłumaczenie „Ulissesa”, które otworzyło tę legendarną książkę dla kolejnych pokoleń czytelników;
 • prof. dr hab. Przemysław Waingertner (Wydział Filozoficzno-Historyczny) – za wieloletnią działalność naukową i niezwykły talent do przekazywania w prosty i atrakcyjny sposób wiedzy historycznej wszystkim zainteresowanym;
 • dr hab. Monika Wiśniewska-Kin (Wydział Nauk o Wychowaniu) – za dokonania naukowe w obszarze pedagogiki, zwłaszcza pedagogiki dziecięcej i opracowanie innowacyjnych metod nauczania najmłodszych;
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska (Wydział Prawa i Administracji) – za dokonania naukowe w obszarze prawa, w szczególności prawa międzynarodowego oraz za wieloletnią pracę dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji UŁ.

Wręczanie medali odbywało się w ramach uroczystych obchodów 600. rocznicy nadania praw miejskich Łodzi. Akcja miała na celu wyrażenie uznania dla ciężkiej, bezinteresownej i czasami niewidocznej w mediach pracy wyróżnionych. W uzasadnieniu nominacji wskazano, że medale są formą podziękowania „za zaangażowanie i pasję, która jest pracą i pracę, która jest pasją”.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Tekst i zdjęcia: Stanisław Roszczyk i Urząd Miasta Łodzi
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ