Nauka inspiruje - dr Kamil Śmiechowski

Zainteresowania badawcze naszego dzisiejszego bohatera koncentrują się na teorii urbanistycznej, analizach dyskursu prasowego, procesach modernizacji Polski XIX i XX wieku oraz historii Łodzi. Jest nagradzanym autorem książek i artykułów. Poza środowiskiem akademickim znany jako działacz miejski i felietonista. Posiada szeroką wiedzę o sposobie funkcjonowania miast, którą bardzo chętnie się dzieli. Chciałby abyśmy z tych zasobów korzystali i uczyli się na błędach naszych przodków. Niestety nie ma złudzeń, że jego marzenie się spełni.

dr Kamil Śmiechowski na tle dwóch bogato zdobionych kamienic z ul. Piotrkowskiej w Łodzi

dr Kamil Śmiechowski – historyk silnie związany z Łodzią, zajmuje się Polską w XIX i XX wieku, a szczególnie dziejami miast i ich modernizacją. Z całej historii najbardziej lubi to, co dopiero ma się wydarzyć. Dzięki badaniu przeszłości lepiej rozumie, dlaczego teraźniejszość nie działa, tak jakbyśmy chcieli. Współtwórca i sekretarz Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich.

 

Co zainspirowało Pana do zostania naukowcem?

Przede wszystkim ciekawość świata. Nie wystarczało mi samo przyswajania wiedzy, którą otrzymywałem na studiach. Już w ich trakcie włączyłem się w działalność koła naukowego, napisałem pierwsze teksty i wziąłem udział w pierwszych konferencjach. A potem były studia doktoranckie i… już jakoś poszło.

 

Jaki wpływ na otaczającą rzeczywistość wywiera Pana praca?

Uważam, że XXI w. będzie czasem, w którym miasta staną się naturalnym środowiskiem człowieka. Chciałbym by Uniwersytet głośno wypowiadał się w najważniejszych tematach związanych z miastami i ich rozwojem. Łódź – miasto inne niż wszystkie, które było awangardą nowoczesności w naszej części Europy – będzie miała w tej nowej rzeczywistości wiele do powiedzenia. Niestety mamy do czynienia z modą na lekceważenie ustaleń naukowych oraz kwestionowaniem tego, co mówią eksperci, więc co do wpływu moich badań na otaczającą rzeczywistość nie mam zbyt optymistycznych przemyśleń.

 

Jak Pan rozumie pojęcie: zawód naukowca?

Jako naukowcy musimy być świadomi ograniczeń, w których funkcjonujemy, a jednocześnie robić swoje i dążyć do opisywania rzeczywistości w sposób jak najbardziej rzetelny. Jako historycy mamy przed sobą wyjątkową misję chronienia wiedzy o przeszłości, która jest materią wielowątkową.

 

Więcej o pracy dra Kamila Śmiechowskiego

 

Współtwórca i sekretarz Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich 

Łódź. Miasto rewitaizacji. 

Reymont miał talent do obserwacji reporterskich.

Największe problemy Warszawy na początku XX wieku. Na co skarżyli się mieszkańcy i eksperci?

Bolączki i absurdy życia w zaborze rosyjskim. Na co najbardziej narzekali nasi przodkowie?

 

Ważne publikacje

 

 

Dorobek naukowy

 

Google scholar

ORCID

Scopus

 

Materiał źródłowy: dr Kamil Śmiechowski (Katedra Historii Polski XIX w.)

Redakcja: Michał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.