Ambasador Tomasz Orłowski w Pałacu Biedermanna UŁ

Ambasador tytularny prof. Tomasz Orłowski gościł w uniwersyteckim Pałacu Biedermanna na zaproszenie Jakuba Szwajcowskiego, konsula honorowego Litwy. Partnerem tego spotkania, zorganizowanego w przeddzień rocznicy Przywrócenia Państwa Litewskiego (Akt 11 marca 1990 r.), był Uniwersytet Łódzki.

Dramatyczne, jakże ważne dla niepodległości Litwy wydarzenia sprzed ponad 30 lat, związane z rozpadem ZSRR i próbą siłowego utrzymania Litwy w orbicie wpływów sowieckich (blokada ekonomiczna państwa, obrona wieży telewizyjnej w Wilnie przed szturmem żołnierzy Armii Radzieckiej), wspominała na początku spotkania Rasa Rimickaitė - attaché do spraw kultury w ambasadzie Republiki Litewskiej w Polsce. 

Rozmowę z ambasadorem Tomaszem Orłowskim na temat uniwersalnych zasad rządzących dyplomacją i tradycji odsyłającej do wspólnego państwa Polski i Litwy poprowadził dr hab. Tomasz Kamiński, prof. UŁ, z Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych. Znakomity gość mówił również o „Praktyce dyplomatycznej” – swym monumentalnym dziele, stanowiącym sumę jego wiedzy o polityce międzynarodowej, a także erudycji i ogromnego doświadczenia w dyplomacji. Przedstawił tajniki Protokołu Dyplomatycznego, a także widoczną w ceremoniale i obyczajowości protokolarnej wspólnoty polsko-litewskiej. Odnosił się też do modyfikacji roli dyplomacji we współczesnym świecie i jej najtrwalszych, niezmiennych wartości.  

Wprowadzenie do rozmowy wygłosił wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik

Tomasz Orłowski był m.in. ambasadorem RP we Francji i we Włoszech, dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego i wiceministrem spraw zagranicznych. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, gdzie studiował archeologię. Obecnie – profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, gdzie kieruje katedrą stosunków dyplomatycznych i konsularnych, wykładowca na Sciences Po w Paryżu – Paris School of International Affairs oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Członek korespondent francuskiej Académie des Sciences Morales et Politiques. 

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 
Zdjęcia: Maciej Andrzejewski (CKiPR UŁ)