Uroczyste odnowienia doktoratów UŁ po 50 latach

W poniedziałek i wtorek (26 i 27 czerwca) w Pałacu Biedermanna odbyły się uroczyste odnowienia doktoratów osób, które pięćdziesiąt lat temu uzyskały ten stopień na naszej uczelni.

26 czerwca uroczyście odnowiliśmy doktoraty: 

  • prof. Violetty Krawczyk-Wasilewskiej (Wydział Filozoficzno-Historyczny) 
  • dr. hab. Wielisława Olejniczaka, prof. UŁ (Wydział Fizyki i informatyki Stosowanej) 
  • dr. Jerzego Rutkowskiego (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej) 
  • prof. Krzysztofa Kożuchowskiego (Wydział Nauk Geograficznych) 
  • prof. Krystyny Turkowskiej (Wydział Nauk Geograficznych) 
  • niedawno zmarłej dr Jadwigi Wieczorkowskiej (Wydział Nauk Geograficznych), której dyplom został przekazany członkom rodziny. 

27 czerwca uhonorowani uroczystym odnowieniem doktoratu zostali:  

  • prof. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny) 
  • prof. Stefan Grzybowski (Wydział Filologiczny) 
  • prof. Anna Kuligowska-Korzeniewska (Wydział Filologiczny) 
  • prof. Wiesław Puś (Wydział Filozoficzno-Historyczny) 

Uroczystość była okazją do spotkania z przyjaciółmi, współpracownikami i wychowankami. Wspominano początki działalności na Uniwersytecie, nawiązywanie bliskich relacji, które często trwają do dziś. Każdy z jubilatów otrzymał pamiątkowy dyplom podpisany przez rektor UŁ, promotora i dziekana macierzystego wydziału. 

Większość uhonorowanych osób nadal aktywnie pracuje naukowo i bierze udział w życiu swoich wydziałów. 

Do tej pory na Uniwersytecie Łódzkim uhonorowano w ten sposób 104 wybitnych przedstawicieli UŁ. 

Fotorelacja

Odnowienia doktoratów naukowych na UŁ - strona 

Fot.: Bartosz Kałużny (Centrum Komunikacji i PR)

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ 

 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.