Stypendia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dla kandydatów do College of Europe

Trwa nabór na studia w College of Europe w Natolinie, międzynarodowej uczelni mającej siedzibę w Warszawie. Aplikacje tylko do 16 stycznia 2024 roku!

College of Europe, utworzone w 1949 r. z inicjatywy Kongresu Haskiego to renomowana uczelnia prowadząca pomagisterskie studia europejskie. Ideą założycielską było powołanie instytucji, w której absolwenci uczelni wyższych z wielu krajów będą studiować i mieszkać razem przygotowując się do zadań związanych ze współpracą i integracją państw Europy. Od 1992 r. College of Europe działa również warszawskim Natolinie, gdzie oferowany jest program Advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies: Internal and External Dimensions of the European Union, stanowiący spersonalizowane, międzykulturowe doświadczenie edukacyjne. Co roku blisko 120 studentów z ponad 30 krajów świata poznaje Unię Europejską w jej różnych aspektach i pod okiem światowej sławy naukowców oraz ekspertów z 25 państw zgłębia problematykę najważniejszych wyzwań stojących przed Europą w XXI wieku: geostrategii, bezpieczeństwa, transformacji klimatycznej, energetycznej oraz cyfrowej, migracji, relacji między religią a polityką, a także współczesnej roli i działania mediów.

Plakat promujący COE Natolin

Od początku istnienia College of Europe w Natolinie Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oferuje polskim studentom stypendia, które niemal zawsze przypadków pokrywają całkowite koszty studiów (27 000 EUR), włącznie z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem na terenie kampusu. Spośród kandydatów z Polski przyjmowani są absolwenci studiów magisterskich (lub posiadacze innego dyplomu wartego co najmniej 240 punktów ECTS), jak również osoby z doktoratem. Kandydaci mogą aplikować już na ostatnim roku poprzednich studiów. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji i stypendiów MSZ RP dla polskich kandydatów można znaleźć na stronie Akademii Dyplomatycznej MSZ: https://www.gov.pl/web/akademiadyplomatyczna/kolegium-europejskie-college-of-europe

Podania na rok akademicki 2024/25 przyjmowane są tylko do 16 stycznia 2024 r.

Więcej informacji oraz elektroniczny formularz aplikacyjny znaleźć można na stronie www.coleuropenatolin.eu

Informacje: MSZ