Projektowanie uniwersalne i dostępność cyfrowa. Szkolenia pracowników UŁ

Akademickie Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza pracowników UŁ od udziału w szkoleniach z projektowania uniwersalnego i dostępności cyfrowej realizowanych w ramach projektu (Nie)Pełnosprawny Student UŁ. Szkolenie odbywać się będą w trybie on-line.

Terminy szkoleń:

  • 25 i 27 września 2023, godz. 8.30–11.30 – Projektowanie uniwersalne
  • 16 października 2023, godz. 9.00–15.15 – Dostępność cyfrowa

Forma: On-line

Liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: 25 miejsc na każde ze szkoleń


Projektowanie uniwersalne

  • Szkolenie skierowane jest głównie do pracowników technicznych, kierowników i pracowników administracyjnych Wydziałów.
  • Zakres tematyczny: Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie są zasady projektowania i dostosowywania przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i ich wnętrz w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
  • Szkolenie poprowadzą specjaliści ze Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych.
  • Liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych, podzielonych na dwa dni: 25 i 27 września 2023, godz. 8.30 - 11.30

Zapisy na szkolenie - Projektowanie uniwersalne


Dostępność cyfrowa

  • Dla pracowników administracyjnych Rektoratu, Dziekanatów i pozostałych Jednostek UŁ
  • Zakres tematyczny: Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi terminami związanymi z dostępnością cyfrową oraz wytycznymi WCAG 2.1,zyskają umiejętności poprawnego stosowana tych wytycznych w codziennej pracy, tworzenia czytelnych tekstów, redagowania alternatywnych opisów i dostępnych dokumentów, tworzenia dostępnych grafik i multimediów.
  • Osoba prowadząca: Tomasz Żelichowski – trener szkoleń IT/ ekspert a11y / webmaster. Właściciel XYZ Studio Kreatywności
  • Liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych – 16 października 2023, godz. 9.00 - 15.15

Zapisy na szkolenie - Dostepność cyfrowa


Regulamin udziału w szkoleniach zamieszczony jest na stronie: Nie(Pełnosprawny) Student UŁ.

Zapraszamy do uczestnictwa
Zespół ACW UŁ