O monografii Łodzi z historykami UŁ w Pałacu Poznańskiego

W wypełnionej do ostatniego miejsca Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego redaktorzy pierwszego tomu monografii „Łódź poprzez wieki. Historia miasta” – prof. Jarosław Kita i prof. Tadeusz Grabarczyk z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ – opowiadali łodzianom o kulisach pracy nad książką. Spotkanie prowadził znany pasjonat dziejów Łodzi i krajoznawca Ryszard Bonisławski. Na długo przed rozpoczęciem spotkania przy stoisku Wydawnictwa UŁ, którego nakładem ukazał się pierwszy tom i ukażą się tomy następne monografii, ustawiła się długa kolejka chcących nabyć to unikatowe wydawnictwo.

Rozpoczynający spotkanie dr Andrzej Kompa, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego, podobnie jak redaktorzy monografii, podkreślał znaczenie „momentu historycznego” – obchodów 600-lecia Łodzi i wielu szczęśliwych okoliczności, które sprawiły, że tym razem ten wielki projekt, jakim jest pięciotomowa monografia miasta, zostanie doprowadzony do końca. Przypomniał podobną inicjatywę wydawniczą z lat 80. XX wieku, kiedy to z planowanych trzech ukazał się tylko tom pierwszy. O wyjątkowości dzieła historyków UŁ dla miasta i mieszkańców mówili też zaproszeni na spotkanie przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski i wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka

Prof. Jarosław Kita i prof. Tadeusz Grabarczyk, autorzy-redaktorzy monografii w rozmowie z Ryszardem Bonisławskim opowiadali natomiast o układzie treści w tomie pierwszym, jego niezwykłej aktualności, która pozwalała uwzględnić m.in. efekty ostatnich prac wykopaliskowych na Starym Rynku, oraz o nieznanych dotychczas faktach z najdawniejszej historii miasta. Przypomnijmy, że tom pierwszy obejmuje dzieje Łodzi od czasów prehistorycznych do roku 1820, czyli okres, w którym miasto umownie nazywane jest przez historyków „Łodzią rolniczą”.  

O ogromnym wkładzie pracy w jego powstanie, aktualności i bogactwie nowych faktów świadczy choćby to, że we wspomnianej już, nieukończonej monografii sprzed 40 lat, okresowi owemu poświęcono zaledwie kilkanaście stron, gdy teraz mamy tom w objętości ponad 600 stron, bogato ilustrowany zdjęciami, grafikami i mapami. 

Po pytaniach z sali i zakończeniu spotkania historycy UŁ – redaktorzy monografii, podpisywali egzemplarze książki wszystkim chętnym, którzy zdążyli nabyć ją na stoisku Wydawnictwa UŁ. 

Tom drugi monografii „Łódź poprzez wieki. Historia miasta” ukaże się 11 listopada br., tom trzeci – w marcu 2024, a tom czwarty – 29 lipca 2024, na zakończenie roku jubileuszowego Łodzi. Tom piąty zawierający tzw. historię mówioną będzie suplementem cyklu, a data jego wydania nie jest jeszcze znana. 

Wideorelacja ze spotkania w Pałącu Poznańskiego już wkrótce. 

Materiał: Centrum Komunikacji i PR 

Zdjęcia: Mateusz Kowalski, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ