Lachowski i Piątkowski o Niepodległej w 1918 r. w świetle prawa międzynarodowego

Czy państwo polskie liczy 1057, czy może „ledwie” 105 lat? Czy II Rzeczpospolita, która pojawiła się w 1918 roku na mapie Europy po 123 latach niewoli, była nowym państwem w świetle prawa międzynarodowego? A może należy traktować ją jako kontynuatorkę prawną I Rzeczypospolitej? Czy rozbiory I Rzeczpospolitej były legalne? Który z twórców Niepodległej przysłużył się najbardziej sprawie polskiej z perspektywy prawa międzynarodowego?

Na te i inne pytania starają się odpowiedzieć w przededniu Narodowego Święta Niepodległości dr Tomasz Lachowski i dr Mateusz Piątkowski z Wydziału Prawa i Administracji UŁ w najnowszym odcinku podcastu „Lachowski i Piątkowski o prawie międzynarodowym”.

 dr Lachowski i dr Piątkowski

Naukowcy i studenci zastanawiają się w nim nad relacją prawną pomiędzy I a II Rzeczpospolitą, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy państwo polskie, które pojawiło się w 1918 r. na mapie Europy po 123 latach zaborów „uzyskało niepodległość", będąc w istocie państwem całkowicie nowym w sensie prawnomiędzynarodowym, czy też ją „odzyskało” poprzez tożsamość prawną z I Rzeczpospolitą. Podejmują również wątek (nie)legalności rozbiorów, zrzeczenia się roszczeń państw zaborczych względem terytorium państwa polskiego, a także kwestię kształtowania się granic II Rzeczpospolitej po 1918 r. 

Odcinek pt. „Odzyskanie niepodległości w 1918 r. przez Polskę w świetle prawa międzynarodowego” został nagrany z aktywnym udziałem członków Studenckiego Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego (co szczególnie słychać podczas żywej dyskusji w drugiej części odcinka), którego opiekunami są prowadzący dyskusję – dr Tomasz Lachowski i Mateusz Piątkowski.  

Podcast realizowany jest we współpracy z portalem „Obserwator Międzynarodowy” oraz Wydziałem Prawa i Administracji UŁ. 

Zapraszamy do wysłuchania! 


Materiał: dr Tomasz Lachowski (WPiA UŁ) 
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ