Konkurs MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 otwarty

Komisja Europejska otworzyła nabór wniosków w konkursie Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships 2024. Nabór potrwa do 11 września 2024r. do godz. 17.00. Funkcję krajowego punktu kontaktowego dla obszaru Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) od 1 stycznia 2022 roku pełni Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających stopień doktora, którzy chcą prowadzić działalność badawczą za granicą, zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoją karierę. Podstawowym kryterium w konkursie jest rozwój kariery naukowej poprzez mobilność międzynarodową. Wniosek może złożyć naukowiec ze stopniem doktora we współpracy z instytucją goszczącą z kraju członkowskiego UE, kraju stowarzyszonego z programem Horyzont Europa lub z kraju trzeciego -  niestowarzyszonego. W czasie trwania projektu badacz zatrudniony jest w instytucji goszczącej na podstawie umowy o pracę, a instytucja goszczącą musi wskazać opiekuna dla zatrudnianego naukowca.

Naukowiec musi: posiadać stopień naukowy doktora nie dłużej niż 8 lat w dniu zamknięcia konkursu (ostatnim dniu składania wniosku) oraz spełniać zasadę mobilności, tj. projektu nie może realizować w kraju, w którym pracował lub mieszkał dłużej niż 12 miesięcy w ciągu 3 ostatnich lat przed datą zamknięcia konkursu.

Są 2 rodzaje MSCA Postdoctoral Fellowships:

  • European Postdoctoral Fellowship (EPF) dla naukowców dowolnej narodowości z Europy lub przyjeżdżających z dowolnego kraju świata do Europy. Projekt odbywa się w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horyzont Europa i może trwać od 12 do 24 miesięcy.
  • Global Postdoctoral Fellowship (GPF) – projekty na wyjazdy naukowców z Europy na prowadzenie badań naukowych poza Europą. Projekt może trwać od 24 do 36 miesięcy, w tym pierwsze 1-2 lata realizowany będzie w krajach trzecich, a następnie 1 rok w instytucji z siedzibą w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z programem Horizon Europe. Wnioski mogą składać wyłącznie obywatele lub rezydenci długoterminowi państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa.

Ogłoszenie o naborze: EU Fundind & Tenders Portal: MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 (HORIZON-MSCA-2024-PF-01)

Szczegółowe informacje dostępne są także na stronach:

NAWA: Konkurs MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 otwarty

NAWA: Marie Skłodowska-Curie POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

EU: MSCA Postdoctoral Fellowships 2024