Godziny rektorskie – 13 października 2023 r.

Dziekanat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ informuje, że decyzją Pani Rektor prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej w dniu 13 października 2023 r. (piątek) w godzinach 9.30-13.00 ogłasza się godziny rektorskie dla studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.