Co robi etnograf latem?

Na przykład prowadzi badania etnograficzne :)

W ubiegłym tygodniu dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i dr Alicja Piotrowska przeprowadzały wywiady indywidulane i grupowe z urzędnikami oraz przedstawicielami organizacji/grup nieformalnych działających w Kutnie. Prof. Inga Kuźma spotkała się niedawno z mieszkańcami Rzgowa.

A wszystko w ramach współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Centrum Innowacji Społecznych UŁ i projektu dotyczącego realizowanych w gminach woj. łódzkiego mikrograntach organizowanych przez OPUS. 

Interesuje nas to, w jaki sposób konkursy mikrogantowe wpływają na działania i rozwój aktywności w społecznościach lokalnych oraz na współpracę między władzami lokalnymi a aktywistami, organizacjami z tego samego terenu.