Archeologia konfliktów w Hradcu Królowej

III konferencja naukowa „Archeologia konfliktów”

12–14 IX 2023 r., Hradec Królowej

W dniach 12–14 września 2023 r. w Muzeum Czech Wschodnich w Hradcu Królowej odbyła się już po raz trzeci konferencja naukowa „Archeologia konfliktów” zorganizowana przez Katedrę Archeologii Uniwersytetu w Hradcu Królowej. Obok gości z Czech, Słowacji, Chorwacji, Grecji, Niemiec, Austrii, Francji, Włoch, Luksemburga i Wielkiej Brytanii obecni byli także badacze z Polski. Instytut Archeologii UŁ reprezentowany był w następujących wystąpieniach:

fot. O. Ławrynowicz, R. Liwoch, R. Zdaniewicz