Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Oferta

Email Drukuj PDF

Wydział Filozoficzno-Historyczny

oferuje studia podyplomowe w zakresie filozofii i etyki (prowadzone przez Instytut Filozofii UŁ), historii i wiedzy o społeczeństwie (prowadzone przez Instytut Historii UŁ), oraz rzeczoznawstwa uzbrojenia (prowadzone przez Instytut Archeologii UŁ). Programy studiów łączą najlepsze doświadczenia dydaktyki i jej nowoczesne formy interaktywne. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez pracowników Wydziału, filozofów oraz historyków, posiadających najwyższe kwalifikacje merytoryczne.

1. Etyka i Filozofia w Szkole (3 semestry, 350 godzin)

– przeznaczone głównie dla nauczycieli, chcących poszerzyć wiedzę z etyki i filozofii i wykorzystać zdobyte umiejętności w nauczaniu filozofii oraz etyki na wszystkich poziomach szkolnych. Planowany jest również moduł dla osób innych profesji.

– studia zapewniają: obszerną wiedzę z historii filozofii, filozofii współczesnej i etyki; kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne); warsztaty psychologiczne.

Termin zgłoszeń: W każdym roku do 10 października

Więcej informacji: www.filozof.uni.lodz.pl; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35

2. Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki (3 semestry, 375 godzin + 240 godzin praktyk)

– przeznaczone głównie dla absolwentów studiów filozoficznych, dają możliwość zdobycia przewidzianych wymaganiami MNiSW teoretycznych i praktycznych kwalifikacji pedagogicznych przygotowujących do prowadzenia zajęć z dwóch przedmiotów szkolnych: etyki i filozofii. Uprawniają do nauczania tytułowych przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji szkolnej (absolwenci studiów IIo, magisterskich) bądź w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (absolwenci studiów Io, licencjackich)

– dają prawo prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w szkole i innych placówkach oświatowych, a także do podjęcia pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego.

Więcej informacji: www.filozof.uni.lodz.pl; sekretariat IF UŁ (42) 635-61-35

3. Studia Podyplomowe Nauczania Historii (3 semestry, 430 godzin)

4. Studia Podyplomowe Nauczania Wiedzy o Społeczeństwie (3 semestry, 400 godzin)

– przeznaczone dla nauczycieli, absolwentów studiów wyższych (IIo, magisterskich) w zakresie przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu, w tym przypadku historii lub wiedzy o społeczeństwie. Zajęcia odbywają się w trybie studiów zaocznych tj. w soboty i niedziele, 5-6 razy w semestrze.

– studia te są propozycją przede wszystkim dla osób, które pragną doskonalić się zawodowo, odnawiać swoją wiedzę z danej dziedziny lub dążą do przekwalifikowania i pozyskania nowych umiejętności, które zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.  Słuchacze studiów podyplomowych obok zajęć merytorycznych są zobowiązani do odbycia praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji: www.historia.uni.lodz.pl; sekretariat IH UŁ (42) 635-61-84

5. Rzeczoznawstwo uzbrojenia

– przeznaczone dla osób, które chcą w przyszłości pracować w charakterze biegłych sądowych lub, po spełnieniu odpowiednich warunków, jako rzeczoznawcy uzbrojenia. Ponadto kurs jest skierowany do pracowników służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej itp.), placówek muzealnych i kulturowych oraz osób wywodzących się ze środowisk rekonstrukcji historycznej i kolekcjonerskich.

Na studia może się zapisać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych przynajmniej na poziomie licencjatu. W programie studiów przewiduje się zajęcia praktyczne w wybranej placówce muzealnej oraz pracowni konserwacji zabytków Instytutu Archeologii UŁ celem zapoznania słuchaczy z materiałem bronioznawczym.

Więcej informacji: www.archeologia.uni.lodz.pl; sekretariat IA UŁ (42) 665-54-11