Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regionalistyka kulturowa

Email Drukuj PDF

Kierunek studiów REGIONALISTYKA KULTUROWA należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Przedmiot badań regionalistyki kulturowej jest umiejscowiony w obszarze idei. Koncentruje się na różnych koncepcjach teoretycznych dotyczących szeroko pojmowanego pojęcia regionu. Kierunek został opracowany we współpracy między trzema wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego: Filologicznym, Filozoficzno-Historycznym oraz Nauk Geograficznych. Jest odpowiedzią na współczesne zjawiska zachodzące w wielu dziedzinach życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego, w których coraz większą rolę odgrywa region. Pojęcie to jest obecne od wielu lat w różnych dziedzinach nauki, które definiują je z perspektywy własnych badań. Specyfiką i mocną stroną kierunku REGIONALISTYKA KULTUROWA jest jego interdyscyplinarny charakter. Studia pozwalają na uzyskanie szczegółowej i rzetelnej wiedzy z zakresu takich dyscyplin jak: etnologia i antropologia kulturowa, filologia, historia, geografia, które są uzupełnione o przedmioty, w ramach których student zdobywa umiejętności praktyczne. Studia umożliwiają opanowanie dwóch języków obcych: jednego na poziomie biegłości wykraczającej poza poziom B2 (B2-C1) Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz drugiego na poziomie B1-B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Plan studiów stacjonarnych I stopnia. Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Rozkład zajęć PDF / semestr letni III ROK - 2015/16