Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

O G Ł O S Z E N I E

Email Drukuj PDF

Wnioski o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 należy składać (trzy egzemplarze) w Dziekanacie Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do

18 września 2017 r.

Przypominamy, iż studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia z tytułu stypendium ministra, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat (art. 184 ust.5).

Podstawa prawna :

Kwestie przyznawania stypendiów regulują przepisy:

  • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa:

www. nauka.gov.pl w zakładce Dla studentów i uczelni

Poprawiony: poniedziałek, 24 lipca 2017 07:01
 

I N F O R M A C J A !!!

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat
Wydziału  Filozoficzno – Historycznego
Uniwersytetu Łódzkiego
/studia stacjonarne/ w miesiącu sierpniu br.
będzie czynny dwa dni w tygodniu:
wtorek i czwartek w godzinach 9.00-14.00

Dziekanat studiów doktoranckich

będzie nieczynny  w terminie

31.07.2017 - 28.08 2017 r.

Poprawiony: piątek, 21 lipca 2017 09:11
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego

Uniwersytetu Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta naukowego typu post-doc w dziedzinie filozofii.

Więcej…
 


Strona 1 z 73

Weź udział w Recruitment Day (14-18 marca 2016) i zdobądź płatne praktyki, staż lub pracę.

Ponad 25 firm szuka pracowników z obszaru:  finansów, księgowości, obsługi klienta, sprzedaży, IT, logistyki, przemysłu poligraficznego lub ze znajomością języków obcych.

Sprawdź się w kilku rozmowach kwalifikacyjnych jednego dnia. Droga do wymarzonego stanowiska może trwać tylko 15 minut!

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Biura Karier UŁ.

Dołącz do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/1687162341558647/

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego.