Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

UWAGA !

Dodatkowa rekrutacja

Uruchomiliśmy 3 rekrutację na kierunki Archeologia i Etnologia.

Elektroniczna rekrutacja:

06.08.2014 - 15.09.2014

Składanie dokumentów:

22.09.2014 - 23.09.2014 - godz. 10.00 - 14.00

24.09.2014 - godz. 14.00 - 18.00

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Historii

Łódź ul Kamińskego 27a, pok. 102

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Wnioski o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 należy składać (trzy egzemplarze) w Dziekanacie Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2014 r.

Przypominamy, iż studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku  studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia z tytułu stypendium ministra, chyba, że kontynuuje on studia  po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez  okres trzech lat (art. 184 ust.5).

Podstawa prawna :

Kwestie przyznawania stypendiów regulują przepisy:

  • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27  lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu  przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. nr 214,  poz. 1270).

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa:

www. nauka.gov.pl w zakładce sprawy studentów i doktorantów.

Łódź, 29 lipca 2014 r.

 

Dziekanat informuje

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału  Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego /studia stacjonarne i niestacjonarne/ w miesiącu sierpniu br. będzie czynny dwa dni w tygodniu: wtorek i czwartek w godzinach 9.00-14.00, natomiast sekretariat studiów doktoranckich od 01 do 14 sierpnia  będzie czynny również we wtorki i czwartki w godz. 9.00-14.00, a w terminie 18-29 sierpnia będzie nieczynny.

Poprawiony: wtorek, 08 lipca 2014 07:25