Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 43 31

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

 
Wnioski o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

na rok akademicki 2014/2015 należy składać (trzy egzemplarze)

w Dziekanacie Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do

19 września 2014 r.

Przypominamy, iż studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku 
studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują 
świadczenia z tytułu stypendium ministra, chyba, że kontynuuje on studia 
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu 
zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez 
okres trzech lat (art. 184 ust.5).


Podstawa prawna :

Kwestie przyznawania stypendiów regulują przepisy:
•art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572,
z późn. zm.)
•rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra
za wybitne osiągnięcia (Dz. U. nr 214,  poz. 1270).


Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa:
www. nauka.gov.pl w zakładce sprawy studentów i doktorantów.


Łódź, 29 lipca 2014 r.
Poprawiony: środa, 30 lipca 2014 12:30
 

Dziekanat informuje

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału  Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego /studia stacjonarne i niestacjonarne/ w miesiącu sierpniu br. będzie czynny dwa dni w tygodniu: wtorek i czwartek w godzinach 9.00-14.00, natomiast sekretariat studiów doktoranckich od 01 do 14 sierpnia  będzie czynny również we wtorki i czwartki w godz. 9.00-14.00, a w terminie 18-29 sierpnia będzie nieczynny.

Poprawiony: wtorek, 08 lipca 2014 07:25
 

Związki Łodzi z Rosją (ZSRR) w XIX-XXI wieku

Email Drukuj PDF

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

Prezydent Miasta Łodzi

zapraszają na cykl wykładów

Prof. dr hab. Giennadija Matwiejewa

na temat

„Związki Łodzi z Rosją (ZSRR) w XIX-XXI wieku”.

Więcej…